Buyezee Österreich
Österreich
Buyezee Canada
Canada
Buyezee France
France
Buyezee Deutschland
Deutschland
Buyezee Italia
Italia
Buyezee Nederland
Nederland
Buyezee España
España
Buyezee Schweiz
Schweiz
Buyezee Thailand
Thailand
Buyezee United Kingdom
United Kingdom
Buyezee United States
United States
Buyezee Việt Nam
Việt Nam
Schließen
Meine Favoriten Meine Favoriten (0)
Favorit hinzugefügt! Favoriten Aktualisiert!

H a Ng c: B S u T p Ngh Thu t

EUR9.26
New Kobo Germany
in_stock
Auf Lager
B PHIM N I TI NG!B n có mê ti u thuy t kinh d không? "H a ng c" s khi n b n s ch t khi p!"H a ng c- B s u t p ngh thu t" sáng tác b i Dino Di Durante là m t cu n sách d y màu s c g m 72 b c tranh d a trên câu chuy n v H a ng c c a Dante, là ph n d u tiên c a ki t tác van h c d c sáng tác b i Dante Alighieri, v i tên g i Th n khúc, v n là câu chuy n v Thiên Chúa n i ti ng th hai ch sau tác ph m B n Phúc Âm. Dây là m t góc nhìn hoàn toàn m i, sâu s c, và h p d n v H a ng c t o nên b i Dino Di Durante, ng i dã nghiên c u tr ng ca này v i nguyên b n ti ng Ý trong h n 30 nam.Tác ph m ngh thu t này dã xu t hi n trong b phim mang tên Phim ho t hình D a Ng c c a Dante (DVD có th mua dây), v i Eric Roberts tham gia l ng ti ng cho Dante. Toàn b B s u t p s góp m t trong b phim s p d c trình chi u "H a ng c c a Dante".Dây là s l a ch n s m t n u b n dang c n m t ng i b n d ng hành và m t tài li u tham kh o tr c quan sinh d ng cho b t k cu n sách v H a ng c nào c a Dante Alighieri, cho dù là d c chuy n th sang van xuôi ho c d c d ch sang b t k ngôn ng nào.Cu n sách này là m t món h i! Các b c tranh v i có giá bán t $ 5,000 d n $ 30,000.
Produktdetails
Marke:Smashwords Edition
EAN:Smashwords Edition
ISBN:9781628790689
Smashwords Edition
Smashwords Edition
9781628790689