Buyezee Österreich
Österreich
Buyezee Canada
Canada
Buyezee France
France
Buyezee Deutschland
Deutschland
Buyezee Italia
Italia
Buyezee Nederland
Nederland
Buyezee España
España
Buyezee Schweiz
Schweiz
Buyezee Thailand
Thailand
Buyezee United Kingdom
United Kingdom
Buyezee United States
United States
Buyezee Việt Nam
Việt Nam
Schließen
Meine Favoriten Meine Favoriten (0)
Favorit hinzugefügt! Favoriten Aktualisiert!

Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and Its Borrowers

EUR6.39
New Kobo Germany
in_stock
Auf Lager
Энэх журам нь Азийн Х гжлийн Банк (АХБ)-наас олгосон аливаа зээл, буцалтг й тусламж, эсх л АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангаас б рэн ба хэсэгчлэн санх ждэг зээлийн болон техник туслалцаа (ТТ)-ны т слийн з вл хийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, т нд хяналт шинжилгээ хийх ед дагаж м рд х АХБ-ны бодлого, горим журмыг тодорхойлно.
Produktdetails
Marke:Asian Development Bank
EAN:Asian Development Bank
ISBN:9789290920151
Asian Development Bank
Asian Development Bank
9789290920151