Buyezee Österreich
Österreich
Buyezee Canada
Canada
Buyezee France
France
Buyezee Deutschland
Deutschland
Buyezee Italia
Italia
Buyezee Nederland
Nederland
Buyezee España
España
Buyezee Schweiz
Schweiz
Buyezee Thailand
Thailand
Buyezee United Kingdom
United Kingdom
Buyezee United States
United States
Buyezee Việt Nam
Việt Nam
Schließen
Meine Favoriten Meine Favoriten (0)
Favorit hinzugefügt! Favoriten Aktualisiert!

MySQL. Mechanizmy wewn?trzne bazy danych

EUR9.60
New Kobo Germany
in_stock
Auf Lager
Poznaj sekrety jednej z najpopularniejszych baz danych Jak przechowywane ss dane? Jak dodawa? w?asne zmienne konfiguracyjne? Jak przebiega proces replikacji? MySQL to obecnie jedna z najpopularniejszych baz danych. Jedns z jej najwi?kszych zalet jest nieodp?atny dost?p zarówno do samego systemu, jak i do jego kodu? ród?owego. Mo?liwo przeglsdania kodu i - w razie potrzeby - samodzielnego modyfikowania go mo?e okaza? si? przydatna programistom tworzscym aplikacje, które korzystajs z MySQL jako zaplecza bazodanowego. Jednak samodzielne "przegryzanie si?" przez setki tysi?cy linii kodu i rozpracowywanie mechanizmów dzia?ania bazy danych mo?e zajs? mnóstwo czasu. Dzi?ki tej ksis?ce poznasz kod? ród?owy i sposób dzia?ania tego narz?dzia. Autor, przez wiele lat pracujscy w zespole tworzscym MySQL, przedstawia w niej tajniki systemu. Podczas czytania poznasz architektur? i wzajemne powiszania pomi?dzy komponentami MySQL, struktur? kodu? ród?owego oraz metody modyfikowania go przez kompilacjs. Dowiesz si? tak?e, jak przebiega komunikacja pomi?dzy klientem i serwerem bazy danych, jak realizowane ss zapytania, w jaki sposób sk?adowane ss dane i jak implementowane ss mechanizmy replikacji. Architektura MySQL Struktura kodu? ród?owego Komunikacja pomi?dzy klientem i serwerem Zmienne konfiguracyjne Obs?uga? sda? Parser i optymalizator zapyta? Mechanizmy sk?adowania danych Replikacja danych Dzi?ki tej ksis?ce zrozumiesz budow? bazy danych MySQL i b?dziesz w stanie samodzielnie dostosowa? js do ka?dego zadania.
Produktdetails
Marke:Helion
EAN:Helion
ISBN:9781457175138
Helion
Helion
9781457175138