Buyezee Österreich
Österreich
Buyezee Canada
Canada
Buyezee France
France
Buyezee Deutschland
Deutschland
Buyezee Italia
Italia
Buyezee Nederland
Nederland
Buyezee España
España
Buyezee Schweiz
Schweiz
Buyezee Thailand
Thailand
Buyezee United Kingdom
United Kingdom
Buyezee United States
United States
Buyezee Việt Nam
Việt Nam
Schließen
Meine Favoriten Meine Favoriten (0)
Favorit hinzugefügt! Favoriten Aktualisiert!

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener

EUR20.29
New Kobo Germany
in_stock
Auf Lager
Poznaj mo?liwo?ci Photoshopa, aby Twoje obrazy przemawia?y do wyobra?ni Jak modyfikowa? grafiki za pomocs stylów warstwy?Jak? sczy? obrazy?Jak korzysta? z narz?dzi modu?u Camera Raw?Photoshop CS3 od wielu ju? lat jest doskona?ym i sprawdzonym narz?dziem do profesjonalnego przetwarzania obrazów. Program umo?liwia nie tylko techniczns obróbk? zdj i grafiki, które wykorzystywane ss we wszelkiego rodzaju publikacjach, ale tak?e pozwala na realizacj? w?asnych twórczych projektów. W wersji CS3 dodano wiele nowych funkcji (np. filtry inteligentne, zwi?kszenie obszaru roboczego czy ulepszone narz?dzia do zaznaczania), które przede wszystkim umo?liwiajs niedost?pne dotychczas sposoby obróbki, a jednocze?nie u?atwiajs u?ytkowanie. "Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener" to Twój osobisty instruktor do nauki Photoshopa, który wprowadzi Ci? krok po kroku - w tempie, które sam sobie narzucisz - w kolejne tajniki tego programu, co umo?liwi pos?ugiwanie si? nim na poziomie profesjonalnym. Wykonujsc poszczególne? wiczenia, nauczysz si? komponowa? obraz przy u?yciu obiektów inteligentnych, modyfikowa? jego barwy za pomocs warstw korekcyjnych, tworzy? obrazy do druku oraz animacje na potrzeby internetu i wideo. Krótko mówisc, dzi?ki tej ksis?ce staniesz si? zawodowcem. Dokowanie paletStosowanie filtrów inteligentnychWykorzystanie maski warstwyModyfikowanie grafiki za pomocs stylów warstwyKorzystanie z programu Adobe Bridge? sczenie i poprawianie obrazówZapisywanie pliku w formacie DNGMalowanie i retuszowanieObiekty inteligentne FiltryTworzenie animacji"Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener" - Twój osobisty instruktor, który nauczy Ci? tworzy? lepiej i szybciej, a tak?e wykorzystywa? maksimum mo?liwo?ci aplikacji i Twojej kreatywno?ci!
Produktdetails
Marke:Helion
EAN:Helion
ISBN:9781457172854
Helion
Helion
9781457172854