Buyezee Österreich
Österreich
Buyezee Canada
Canada
Buyezee France
France
Buyezee Deutschland
Deutschland
Buyezee Italia
Italia
Buyezee Nederland
Nederland
Buyezee España
España
Buyezee Schweiz
Schweiz
Buyezee Thailand
Thailand
Buyezee United Kingdom
United Kingdom
Buyezee United States
United States
Buyezee Việt Nam
Việt Nam
Schließen
Meine Favoriten Meine Favoriten (0)
Favorit hinzugefügt! Favoriten Aktualisiert!

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji

EUR13.08
New Kobo Germany
in_stock
Auf Lager
Wszystko co powiniene? wiedzie? o eksploracji danych i my?leniu w kategoriach analityki danych. Wyci?gaj trafne wnioski! Lektura obowi?zkowa dla ka?dego, kto powa?nie my?li o wykorzystaniu okazji, jakie nios? ze sob? wielkie zbiory danych"- Craig Vaughan, globalny wiceprezes SAPPosiadanie zbiorów danych to po?owa sukcesu. Druga po?owa to umiej?tno ich skutecznej analizy i wyci?gania wniosków. Dopiero na tej podstawie b?dziesz w stanie w?a?ciwie oceni? kondycj? Twojej firmy oraz podj s?uszne decyzje. Wiedza zawarta w tej ksi ce mo?e zadecydowa? o sukcesie biznesowym lub pora?ce. Nie ryzykuj i si?gnij po to doskona?e? ród?o wiedzy, po?wi?cone nauce o danych. To unikalny podr?cznik, który pomo?e Ci sprawnie opanowa? nawet najtrudniejsze zagadnienia zwi?zane z analiz? danych. Dowiedz si? jak zbudowany jest proces eksploracji danych, z jakich narz?dzi mo?esz skorzysta? oraz jak stworzy? model predykcyjny i dopasowa? go do danych. W kolejnych rozdzia?ach przeczytasz o tym, czym grozi nadmierne dopasowanie modelu i jak go unika? oraz jak wyci?ga? wnioski metod? najbli?szych s?siadów. Na koniec zaznajomisz si? z mo?liwo?ciami wizualizacji skuteczno?ci modelu oraz odkryjesz zwi?zek pomi?dzy nauk? o danych a strategi? biznesow? To obowi?zkowa lektura dla wszystkich osób chc?cych podejmowa wiadome decyzje na podstawie posiadanych danych! Dzi?ki tej ksi ce: poznasz model predykcyjny dowiesz si? jak dopasowa? model do danych zwizualizujesz skuteczno zbudowanego modelu zwi?kszysz swoje szanse na osi?gni?cie sukcesu biznesowego Przeanalizuj posiadane dane i podejmij trafne decyzje! Ta ksi ka wykracza poza sfer? podstaw analityki danych. To niezb?dny przewodnik dla tych z nas (nas wszystkich?), których firmy zosta?y zbudowane w oparciu o wszechobecno okazji biznesowych, wicych si? z danymi, i nowe mo?liwo?ci podejmowania decyzji w oparciu o dane- Tom Phillips, prezes Distillery i by?y szef Google Search i Google Analytics
Produktdetails
Marke:Helion
EAN:Helion
ISBN:9781457188183
Helion
Helion
9781457188183