Buyezee Österreich
Österreich
Buyezee Cambodia
Cambodia
Buyezee Canada
Canada
Buyezee France
France
Buyezee Deutschland
Deutschland
Buyezee Italia
Italia
Buyezee Nederland
Nederland
Buyezee España
España
Buyezee Schweiz
Schweiz
Buyezee Thailand
Thailand
Buyezee United Kingdom
United Kingdom
Buyezee United States
United States
Buyezee Việt Nam
Việt Nam
Schließen
Meine Favoriten Meine Favoriten (0)
Favorit hinzugefügt! Favoriten Aktualisiert!

Avonturen van drie Russen en drie Engelschen, Gevolgd door 'De Blokkadebrekers' (geïllustreerd)

EUR1.06
New Kobo Germany
in_stock
Auf Lager
Den 27sten Februari 1854 lagen twee mannen aan den voet van een ontzaglijken treurwilg met elkander te praten en keken van tijd tot tijd met de grootste oplettendheid naar den stroom. Deze rivier, door de Hollanders Groote Rivier, door de Hottentotten Gariep genaamd, kan wedijveren met de drie groote slagaderen van Afrika, namelijk den Nijl, den Niger en den Zambese; evenals deze treedt zij buiten hare oevers en heeft snelle stroomingen en watervallen. Eenige reizigers, wier namen langs een gedeelte van den stroom wel bekend zijn, als Thompson, Alexander, Burchell hebben als om strijd de helderheid van het water en de schoonheid van de oevers geprezen. Op deze plaats leverde de Oranjerivier, die zich met een bocht naar de bergen van den hertog van York wendde, een verheven schouwspel op. Onbeklimbare rotsen, indrukwekkende gevaarten van steenen en van door ouderdom versteende boomen, diepe holen, ondoordringbare wouden, die de bijl van den volkplanter nog niet geschonden had, dat alles te zamen aan de achterzijde omlijst door de Gariep-bergen, vormde een landschap van onbegrijpelijke pracht. Daar stortte het water van de rivier plotseling van eene hoogte van vier honderd voet naar beneden, nadat de stroom eerst door eene te nauwe bedding had moeten dringen, en dan eensklaps geen grond meer onder zich had. Stroomopwaarts van den val was het slechts een geborrel van de wateroppervlakte, die hier en daar gebroken werd door eenige met groen omkranste rotspunten. Stroomafwaarts was slechts een woeste kolk van onstuimige golven te zien, waarboven zich een dikke nevel van vochtige dampen verhief, en waarin al de kleuren van den regenboog zich afspiegelden. Uit dezen afgrond hoorde men een oorverdoovend geklater, dat door de echo's in de vallei duizendvoudig weerkaatst werd. Een van de beide mannen, die zeker door het toeval eener ontdekkingsreis in dit gedeelte van zuidelijk Afrika bij elkander waren gebracht, lette ter nauwernood op de schoonheid, welke de natuur voor zij
Produktdetails
Marke:Consumer Oriented Ebooks Publisher
EAN:Consumer Oriented Ebooks Publisher
ISBN:1230000744300
Consumer Oriented Ebooks Publisher
Consumer Oriented Ebooks Publisher
1230000744300