Buyezee Österreich
Österreich
Buyezee Canada
Canada
Buyezee France
France
Buyezee Deutschland
Deutschland
Buyezee Italia
Italia
Buyezee Nederland
Nederland
Buyezee España
España
Buyezee Schweiz
Schweiz
Buyezee Thailand
Thailand
Buyezee United Kingdom
United Kingdom
Buyezee United States
United States
Buyezee Việt Nam
Việt Nam
Schließen
Meine Favoriten Meine Favoriten (0)
Favorit hinzugefügt! Favoriten Aktualisiert!

De kinderen van Kapitein Grant (geïllustreerd)

EUR1.06
New Kobo Germany
in_stock
Auf Lager
Op den 26sten Julij 1864, bij een sterken noord-oostewind, manoeuvreerde een prachtig stoomjagt met volle kracht op de golven van het Noorder-kanaal. De engelsche vlag wapperde van de gaffel van den bezaansmast, op den top van den grooten mast vertoonde een blaauwe standaard de letters E.G. met goud geborduurd en gedekt door een hertogskroon. Dit jagt heette de _Duncan_ en was het eigendom van lord Glenarvan, een der zestien schotsche pairs, die zitting hebben in het Hoogerhuis, en het aanzienlijkste lid der "Royal Thames-Yacht-club," die zoo beroemd is in het geheele vereenigde koningrijk. Lord Edward Glenarvan was aan boord met zijn jonge echtgenoote, lady Helena, en een zijner neven, den majoor Mac Nabbs. De _Duncan_, die pas van stapel geloopen was, deed een proeftogt eenige mijlen buiten de golf van de Clyde, en trachtte te Glasgow binnen te loopen; reeds vertoonde het eiland Arran zich aan den gezigteinder, toen de matroos, die op den uitkijk zat, berigtte, dat hij in het zog van het jagt een verbazend grooten visch bemerkte. De kapitein, John Mangles, liet terstond lord Edward van die ontmoeting kennis geven. Deze klom op de kampanje met den majoor Mac Nabbs, en vroeg den kapitein, wat hij van dat dier dacht. "Ik geloof stellig, Uwe Edelheid!" antwoordde John Mangles, "dat het een groote haai is." "Een haai in deze wateren!" riep Glenarvan. "Dat is zoo vreemd niet," hernam de kapitein; "die visch behoort tot een haaisoort, die men in alle zeeën en op alle breedten aantreft. Het is de "balansvisch,"[1] en ik zou mij zeer vergissen, als wij niet met een van die fielten te doen hadden! Als Uwe Edelheid het toestaat en lady Glenarvan er niets tegen heeft om een aardige vischvangst bij te wonen, zullen wij weldra te weten komen, wat er van de zaak is." "Wat denkt gij er van, Mac Nabbs!" zeide Lord Glenarvan tot den majoor, "zijt gij er voor om de kans te wagen?" "Zooals gij wilt," antwoordde de majoor heel bedaard. "Bovendien," hernam John Mangles, "kan men die ve
Produktdetails
Marke:Consumer Oriented Ebooks Publisher
EAN:Consumer Oriented Ebooks Publisher
ISBN:1230000744461
Consumer Oriented Ebooks Publisher
Consumer Oriented Ebooks Publisher
1230000744461