Buyezee Österreich
Österreich
Buyezee Cambodia
Cambodia
Buyezee Canada
Canada
Buyezee France
France
Buyezee Deutschland
Deutschland
Buyezee Italia
Italia
Buyezee Nederland
Nederland
Buyezee España
España
Buyezee Schweiz
Schweiz
Buyezee Thailand
Thailand
Buyezee United Kingdom
United Kingdom
Buyezee United States
United States
Buyezee Việt Nam
Việt Nam
Schließen
Meine Favoriten Meine Favoriten (0)
Favorit hinzugefügt! Favoriten Aktualisiert!

Robur de Veroveraar (geïllustreerd)

EUR1.06
New Kobo Germany
in_stock
Auf Lager
Pang." "Pang." De twee pistoolschoten gingen als het ware tegelijkertijd af. Eene koe, die op een afstand van vijftig passen ongeveer rustig graasde, kreeg een der kogels in de bovenrugwervels. Toch, dat moet erkend worden, had zij aan het geheele geval hoegenaamd geene schuld. De onschuldigen boeten in den regel voor de schuldigen. Geen der beide vechtenden was geraakt geworden. Zoo gaat het gewoonlijk in de wereld. Wie waren die twee heeren, die daar op elkander geschoten, die naar elkanders leven getracht hadden? Wij weten het niet. En toch was, dunkt ons, de gelegenheid schoon, om hunne namen aan de vergetelheid te ontrukken, om die namen voor het verre nageslacht te bewaren. Alles wat hier evenwel medegedeeld kan worden is, dat de eene, de oudste, Engelschman, en de andere, de jongste, Amerikaan was. Vraagt men of wij de plek kunnen aanduiden, waar de doodonschuldige herkauwster haar laatste bosje gras gegraasd had? Niets gemakkelijker dan dat. Dat viel voor op den rechteroever van de Niagara, niet heel ver van die hangende brug, welke de verbinding daarstelt van den Amerikaanschen met den Canadaschen oever, op ongeveer drie mijlen beneden de beide watervallen. De Engelschman trad toen met vasten tred op zijn tegenstander den Amerikaan toe: "En toch, in weerwil van alles, houd ik steeds vol, dat het de _Rule Britannia_! was," zeide hij. "Neen, gij vergist u. Het was de _Yankee Doodle_; ik verzeker het u," hernam de andere. De twist zou waarlijk weer losgebroken zijn, toen een der getuigen-waarschijnlijk in het belang van het grazend vee-meende tusschenbeiden te moeten komen. "Kom, kom," zeide hij, "laten wij aannemen, dat het de _Rule Britannia_ en de _Yankee Doodle_ was, dan hebt gij beiden gelijk, en dan kunnen wij ten minste gaan ontbijten, niet waar? Vindt gij dat geen prachtig voorstel?" Dat compromis tusschen de beide vaderlandlievende volksgezangen van Noord-Amerika en van Groot-Brittannië werd tot aller tevredenheid door beide partijen aangen
Produktdetails
Marke:Consumer Oriented Ebooks Publisher
EAN:Consumer Oriented Ebooks Publisher
ISBN:1230000835541
Consumer Oriented Ebooks Publisher
Consumer Oriented Ebooks Publisher
1230000835541